Tietosuoja

1. Tilastotiedot

Tiedot, jotka HRA Pharma kerää sivuston www.ellaone.com kautta, kerätään sivustoa koskeviin tilastollisiin tarkoituksiin eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Tämän sivuston käyttäjät pysyvät yleensä nimettöminä. Seuraavat tiedot kerätään ja niitä käsitellään ja säilytetään korkeintaan kahden vuoden ajan:

  • toimialue ja palvelin (isäntä), joilta käyttäjät siirtyvät tälle verkkosivustolle Internetissä;

  • virhetapauksissa verkkosivuston osoite, jolta käyttäjät siirtyvät verkkosivustollemme;

  • vierailujen päivämäärä, aika ja kesto tällä verkkosivustolla sekä useimmin käytetyt sivut;

  • käyttäjien internet protokolla (IP) -osoite;

  • käyttäjien tietokoneen käyttöjärjestelmä ja käyttäjien verkkoselaimen tiedot.

2. Oikeus päästä kerättyihin tietoihin, muokata, korjata ja poistaa niitä

Käyttäjillä on oikeus päästä kaikkiin heitä koskeviin tietoihin sekä muokata, korjata ja poistaa niitä.

Jos haluat käyttää tätä oikeutta, ota yhteyttä osoitteeseen CIL@hra-pharma.com

Tähän verkkosivustoon liittyvä henkilötietojen suojaus ja käsittely noudattaa Ranskan lakia “Informatique et Libertés” (“tietotekniikasta, datatiedostoista ja kansalaisvapauksista”), joka on päivätty 6. tammikuuta 1978, ja tämän myöhempiä muutoksia, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 1995 päivättyä direktiiviä 95/46/EY “yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta”.

Löydät verkkosivustolta kaikki lakiin “Informatique et Libertés” liittyvät tiedot koskien CNIL:iä.