Category Archives: Ennen ellaOne®-valmisteen ottoa

ellaOne®-valmisteen käyttö on helppoa

ellaOne®-valmistetta on helppo käyttää – koko annos on vain yksi tabletti1.

Ota yksi tabletti suun kautta veden kanssa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin enintään 120 tunnin (5 vuorokauden) kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä1.

Jos oksennat kolmen tunnin kuluessa ellaOne®-tabletin ottamisesta, pitää sinun ottaa uusi tabletti mahdollisimman pian1.

more

 Tabletti voidaan ottaa ennen ruokailua, ruoan yhteydessä tai sen jälkeen1.

trombone

 

Lähteet

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.

Kenelle ellaOne® ei sovi

Alla on lista lääkkeistä ja sairauksista, joista on hyvä kertoa kun haet jälkiehkäisyä1

Maksasairaudet: ellaOne®-valmistetta ei suositella vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville.

– Käyttöä ei suositella naisille, joilla on vaikea astma, jota hoidetaan suun kautta otettavalla glukokortikoidilla.

Tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, fosfenytoiini, fenobarbitaali, primidoni, karbamatsepiini, okskarbatsepiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt HIV-lääkkeet (ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Mäkikuisma (Hypericum perforatum) tai sitä sisältävät, masennuksen tai ahdistuksen hoitoon käytettävät rohdosvalmisteet saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

ellaOne®-valmistetta ei pidä käyttää yhdessä levonorgestreeliä sisältävien jälkiehkäisyvalmisteiden kanssa1.

Kerro, jos kuukautisesi ovat myöhässä tai sinulla on raskauden oireita (vatsakipua, rintojen arkuutta, oksentelua tai aamupahoinvointia). Saatat olla jo raskaana.

trombone

Älä ota ellaOne®-valmistetta,

jos olet allerginen ulipristaaliasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.

Mitä ellaOne® sisältää

  •  Vaikuttava aine on ulipristaaliasetaatti. Yksi tabletti sisältää 30 milligrammaa ulipristaaliasetaattia1.
  •  Muut aineet ovat laktoosi, povidoni K30, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Lähteet

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

Mitä ellaOne® ei ole

EI varsinainen ehkäisymenetelmä

ellaOne®-valmistetta ei tule käyttää säännöllisenä ehkäisykeinona. Jälkiehkäisytabletti on hätäratkaisu raskauden estämiseksi, ja sitä on käytettävä vain poikkeustilanteissa.

EI ehkäisymenetelmä tuleviin yhdyntöihin

Jos olet suojaamattomassa yhdynnässä ellaOne®-valmisteen ottamisen jälkeen, valmiste ei estä raskaaksi tulemista1,2. Katso lisätietoja.

Jos käytät ehkäisypillereitä, jatka niiden käyttöä tavalliseen tapaan. ellaOne®-valmisteen käyttö ei estä säännöllisen hormonaalisen ehkäisyn käytön jatkamista, mutta valmiste saattaa heikentää sen ehkäisytehoa1.

more

Tämän vuoksi suositellaan, että luotettavaa estemenetelmää (kondomia) käytetään kaikkien seuraavien yhdyntöjen aikana, kunnes seuraavat kuukautiset alkavat1.

trombone

EI aiheuta aborttia1

ellaOne® toimii viivästyttämällä munasolun irtoamista. Jälkiehkäisyn käyttö on liian myöhäistä, jos nainen on jo raskaana, koska sen avulla voidaan vain ehkäistä raskauden alkaminen. ellaOne®-valmistetta ei siis pidä ottaa, jos on jo raskaana.

EI vaikuta hedelmällisyyteen tulevaisuudessa1

Jos olet yhdynnässä ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen, käytä kondomia seuraaviin kuukautisiin asti. Hedelmällisyys voi palautua ennalleen hyvin nopeasti.

 

Lähteet

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

2. NHS choices – Emergency contraception.
Saatavissa: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed November 2014.

Miten ellaOne® toimii

 ellaOne® vaikuttaa estämällä ovulaation tai viivästyttämällä sitä2

Ovulaatiolla tarkoitetaan munasolun irtoamista.

Graph Women6

Suojaamattoman yhdynnän jälkeen siittiöt säilyvät hengissä noin viiden vuorokauden ajan naisen elimistössä1. Munasolu puolestaan säilyy noin 24 tuntia hedelmöityskykyisenä irtoamisensa jälkeen. Näin ollen keskimääräisen kuukautiskierron aikana on kuusi vuorokautta, jolloin yhdyntä voi johtaa raskauteen; tämä hedelmällinen aika on viisi päivää ennen ovulaatiota ja ovulaatiopäivänä3.

Lähteet

1. Pallone SR and Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147–157.
2. ellaOne® -valmisteyhteenveto.
3. Wilcox AJ ym. BMJ 2000; 321: 1259–62.

Mikä ellaOne® on

Hätävarana käytettävä jälkiehkäisy

ellaOne® on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn suojaamattoman yhdynnän jälkeen tai jos ehkäisymenetelmä on pettänyt1.

■ ellaOne® on otettava mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mutta viimeistään 5 vuorokauden (120 tunnin) sisällä suojaamattomasta yhdynnästä tai ehkäisyn pettämisestä1.

■ Jälkiehkäisyvalmiste ei suojaa sukupuolitaudeilta eikä korvaa säännöllistä ehkäisymenetelmää2.

Valmistetta on helppo käyttää
Ota yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen1.
more

ellaOne®-valmisteen teho on paras kun se otetaan mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen1.

trombone
ellaOne® vaikuttaa estämällä ovulaation tai viivästyttämällä sitä1
Jälkiehkäisy ei kuitenkaan estä raskautta kaikissa tapauksissa. Jos ovulaation (eli munasolun irtoamisen) ajankohta on hyvin lähellä suojaamatonta yhdyntää, jälkiehkäisy ei tehoa1.
 

ellaOne® on tarkoitettu hedelmällisessä iässä oleville naisille1. Valmisteen voi ostaa apteekista ilman ikärajaa.

trombone

Lähteet

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.
2. NHS choices – Emergency contraception. Saatavissa: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed November 2014.